Tunnijaotusplaan

TUNNIJAOTUSPLAAN 2022/2023

ÕPPEAINE 1.kl 2.kl 3.kl K 4.kl 5.kl 6.kl K 7.kl 8.kl 9.kl K
EESTI KEEL 7 7 6 20 6 4 3 13 3 3 2 8
KIRJANDUS 0 2 2 4 2 2 2 6
MATEMAATIKA 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14
INGLISE KEEL 3a 3 3a 3a 3a 9 3a 3a 3a 9
VENE KEEL 0 4b 4 3b 3b 3b 9
LOODUSÕPETUS 1 2 2 5 2 2 3 7 2 2
GEOGRAAFIA 0 0 2/1 2 2 6/5
BIOLOOGIA 0 0 1/2 1 2 4/5
KEEMIA 0 0 2 2 4
FÜÜSIKA 0 0 2 2 4
AJALUGU 0 1/2 2 3/4 2 2 2 6
ÜHISKONNAÕPETUS 0 1 1 2 2
INIMESEÕPETUS 1 1 2 1 1 2 1 1 2
MUUSIKA 2 2 2 6 2 2/1 1 5/4 1 1 1 3
KUNST 2 1 2/1 5/4 2 2 1 5 1 1 1 3
TÖÖÕPETUS 2 2 1/2 5/6 0 0
TEHNOLOOGIAÕP. 0 2 2 2 6 2 2 1 5
KEHALINE KASV 2 3 3 8 3 3 2 8 2 2 2 6
ARVUTIÕPETUS 0 1 1 0
ETTEVÕTLUSÕPETUS 0 0 1 1