KIK-projektiga Nõval (04.09.2020)

Reedel käis terve Taebla koolipere KIK-projektiga Nõval. 1.-4. klass tutvusid teemaga “Meie metsaannid” ja 5.-6. klass “Loodusega koos”. 7.-9. klass orienteerus metsas iseseisvalt Loquizi äppi kasutades. Kui rajad olid läbitud söödi üheskoos maitsvat suppi. Ilm oli meie poolt, päike paistis ja oli mõnus soe.

autor: Sander Põldmaa, 9 klass

Projektõppe nädal – “Minu riik”


Kohe on algamas selle õppe- aasta viimane ja “teistmoodi” nädal (projektõppe nädal). Palun vaata direktori videopöördumist!

Reede hommikul (29. mai) umbes kell 09.00 saadab klassijuhataja Sulle Stuudiumisse (kodutööd) juhendi, mille järgi tegutsedes valmib midagi uut ja põnevat – Sinu riik! Töö peaks saama tehtud ja klassijuhatajale saadetud kolmapäevaks, 03. juuniks, kella 15.00- ks. Projektõpe on kohustuslik ning selle tulemus kantakse tunnistusele!
Projektõppes osalevad 4 – 8 klassi õpilased.
Muud õppetööd (distantsõpe, kontaktõpe) enam ei toimu!
AVASTA OMA RIIK!

Projekti “Minu riik” idee autor: Kätlin Reinik
koordinaator: Ester Rodima
abi ja tugi: Kristel Tereping
huvitavad ülesanded koostasid aineõpetajad

tunnusfoto: Sander Põldmaa, 9. klass
https://www.youtube.com/watch?v=uwi4O2dPNjU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cbABfNDnRONsZBmxpOfvCW460IylHzIZjqrCziHB2x6bq8RB36RDLFhs

Õppetöö korraldamine alates 18. maist 2020

Taebla Koolis korraldatakse õppetööd alates 18. maist distantsõppe ja kontaktõppe vormis. Kontaktõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub individuaalselt või gruppides õpetaja juhendamisel, koolimajas. Kontaktõpe on pigem erandlik ja mõeldud neile, kes kontaktis olemist enam vajavad – koolilõpetajad, lisatuge vajavad õpilased jne.

Kontaktõppesse kutsutakse õpilased klassijuhatajate või aineõpetajate ettepanekul kontaktõppe plaani alusel.

Juhised kontaktõppe läbiviimiseks:

 1. Aineõpetaja või klassijuhataja annavad õpilastele Stuudiumi kaudu teada, keda nad kontaktõppesse ootavad.
 2. Juhul, kui õpilane ei saa kontaktõppes osaleda, palume lapsevanemal  sellest aineõpetajale või klassijuhatajale teada anda.
 3. Lapsevanemal on õigus keelduda mõjuval põhjusel last kooli lubamast (näiteks pereliige kuulub riskirühma vms).
 4. Õpilaste omavaheliste kontaktide hajutamiseks toimub õppetöö kahes hoones – koolimajas ja loomemajas (internaadihoone).
 5.  1. ja 2.  klassi õpilased saavad kasutada koolimajja sisenemiseks ja väljumiseks võimla ust (riidenagid olemas).
 6. 3. klassi kontaktõppe tunnid toimuvad loomemajas (arvutiklass).
 7. 9. klassi kontaktõppe tunnid (eesti keel, matemaatika) toimuvad aulas.
 8. 5. klassi matemaatika tunnid viiakse läbi õues (õuesõpe)
 9. Üldjuhul toimuvad kontaktõppe tunnid aineõpetaja klassis.
 10. Kõikidele kontaktõppes osalejatele pakutakse koolilõunat.
 11. Kontaktõpe kestab kaks nädalat (18. mai – 29. mai). Teise nädala tunniplaani muudetakse vastavalt vajadusele ning see saadetakse hiljem.
 12. Distantsõpe kestab üldjuhul käesoleva õppeaasta lõpuni.
 13. Viimane koolinädal (1 juuni kuni 5. juuni) võib endaga kaasa tuua ÜLLATUSI!

NB! Kontaktõppe tundidesse tulemiseks soovime vältida bussiliine ning soovitame õpilastel tulla koolimajja jala või jalgrattaga. Kaugete vahemaade ja kehva ilma korral palume lapsevanemate abi!

Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik kuidagi kooli pääseda, palume  sellest teada anda klassijuhatajale – leiame ühiselt lahenduse!

Küsimuste korral pöörduge kersti.lohmus@taebla.edu.ee või helistage 55611994

Kersti Lõhmus, õppe- ja arendusjuht

Ootame uusi õpilasi!

Foto: Urmas Lauri

Taebla Kool ootab oma perre  01. septembril 2020 a kooliteed alustavaid I klassi õpilasi!

Lapsevanematel on võimalik dokumente esitada 04. maist kuni 15. maini 2020 a, kella 08.00 – st  – 12.00 – ni, aadressil Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne- Nigula vald, 90815. Dokumendid on võimalik saata ka tähitult.

I klassi astumiseks on vajalik esitada:

 • Avaldus (avalduse vorm asub SIIN )
 • Sünnitunnistuse koopia (saab teha ka koolis)
 • Tervisekaart
 • Koolivalmiduskaart
 • Õpilaspileti pildid (2 pilti, 3×4 )

Esimene kokkusaamine lapsevanematega toimub  21.mail 2020,  kell 18.00 Taebla Kooli aatriumis (kui olukord seda lubab)

Jaanus Mägi

Täiendav info: Kersti.Lohmus@taebla.edu.ee; 55611994

Distantsõpe

Head õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt valitsuskabineti otsusele suletakse seoses COVID – 19 viiruse levimisega kõik Eesti haridusasutused (v.a lasteaiad) alates 16. märtsist kuni olukorra stabiliseerumiseni.

Üldhariduskoolid lähevad selleks perioodiks distantsõppele. Taebla Koolis korraldavad õpet aineõpetajad läbi Stuudiumi. Iga koolipäeva hommikuks (kell 09.00) sisestavad aineõpetajad tunni sisu, ülesanded ja muu informatsiooni Stuudiumi „koduste tööde“ rubriiki. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest õppejuhile teada.

Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Stuudiumi vahendusel. Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida Stuudiumi kaudu või telefoni teel.

Jooksvat infot edastame Stuudiumis ja kooli veebilehel.

Juhime tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei toimu ka huviringe ega treeninguid.

Jaanus Mägi
direktor 5184056
jaanus.magi @taebla.edu.ee

Kersti Lõhmus
õppejuht 55611994
kersti.lohmus@taebla.edu.ee