Töötukassa töötoad (15.11.2017)

Täna toimus meil 8.-9. klassile töötukassa poolt korraldatud töötoad, kus sai ennast analüüsida ja mõelda välja oma firma ja paika panna, kes mis rolli firmas täidab. Töötukassa poolt räägiti veel praegusest Läänemaa tööturu seisust ja milliseid töötajaid ettevõtted üldse otsivad.

Õpetajate vahetus (10.11.2017)

Täna jooksid meil õpetajad kahe esimese tunni ajal omamoodi “Marti”. Toimus õpetajate vahetus, nagu õpilased ütlesid: “On pahupidi päev!” Erinevaid aineid andsid erinevad õpetajad, pilte tegi huvijuht Merle Tamm ja klassides kontrollis korda õppealajuhataja Kaja Kaabel. Olid ühed meeleolukad tunnid.

Õpetajad vahetusid järgmiselt: Malle Niit – Leelo Alasi, Leelo Alasi – Pille Alekand, Pille Alekand – Malle Niit, Aili Kaur – Anneli Jaaku, Kaja Kaabel – Juhan Lehepuu, Merle Tamm – Ester Rodima, Tiina Mägi – Aili Kaur, Tiina Prank – Merle Tamm, Juhan Lehepuu – Tiina Mägi, Anneli Jaaku – Tiina Prank ja Ester Rodima – Kaja Kaabel.

Pilte saab näha Fotolaost ja Facebookist.