Ootame uusi õpilasi!

Foto: Urmas Lauri

Taebla Kool ootab oma perre  01. septembril 2020 a kooliteed alustavaid I klassi õpilasi!

Lapsevanematel on võimalik dokumente esitada 04.maist kuni 15. maini 2020 a, kella 08.00 – st  – 12.00 – ni, aadressil Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne- Nigula vald, 90815. Dokumendid on võimalik saata ka tähitult.

I klassi astumiseks on vajalik esitada:

  • Avaldus (avalduse vorm asub SIIN )
  • Sünnitunnistuse koopia (saab teha ka koolis)
  • Tervisekaart
  • Koolivalmiduskaart
  • Õpilaspileti pildid (2 pilti, 3×4 )

Esimene kokkusaamine lapsevanematega toimub  21.mail 2020,  kell 18.00 Taebla Kooli aatriumis (kui olukord seda lubab)

Jaanus Mägi

Täiendav info: Kersti.Lohmus@taebla.edu.ee; 55611994

Distantsõpe

Head õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt valitsuskabineti otsusele suletakse seoses COVID – 19 viiruse levimisega kõik Eesti haridusasutused (v.a lasteaiad) alates 16. märtsist kuni olukorra stabiliseerumiseni.

Üldhariduskoolid lähevad selleks perioodiks distantsõppele. Taebla Koolis korraldavad õpet aineõpetajad läbi Stuudiumi. Iga koolipäeva hommikuks (kell 09.00) sisestavad aineõpetajad tunni sisu, ülesanded ja muu informatsiooni Stuudiumi „koduste tööde“ rubriiki. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest õppejuhile teada.

Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Stuudiumi vahendusel. Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida Stuudiumi kaudu või telefoni teel.

Jooksvat infot edastame Stuudiumis ja kooli veebilehel.

Juhime tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei toimu ka huviringe ega treeninguid.

Jaanus Mägi
direktor 5184056
jaanus.magi @taebla.edu.ee

Kersti Lõhmus
õppejuht 55611994
kersti.lohmus@taebla.edu.ee

Esimene päev uues koolimajas (02.03.2020)

Täna alustasime oma õppetööd uues koolimajas. Päev algas pidulikult – kogunesime vanasse koolimajja ja jätsime hüvasti. Enne uude koolimajja sisenemist lõigati läbi punane lint ning uues koolimajas sõime ühiselt kooki. Enne kui tunnid algasid, said õpilased veel ringi liikuda ka koolimajaga tutvuda. Edasi saidki õpilased juba oma esimestes tundides uusi klassiruume nautida. Nüüd jääb ainult üle kohaneda.

Sõbrapäev Taebla Koolis (14.02.2020)

Täna tähistasime koolis sõbrapäeva. Iga õpilane ja õpetaja sai ühele kooli seinale joonistada südame, millest tekkis sõbrapiltide tegemiseks tore taust. 7. klass korraldas kohviku, selga sai panna punased/roosad riided ning koolis kõlas kooliraadio. Aitäh toreda päeva eest!

Võrkpallivõistlus (06.02.2020)

Eile käis Taebla Kooli esindus koosseisus (pildil vasakult) Kadri Laumets, Taavi Süda, Mattias Kaus, Keijo-Kevin Korpe, Mauri Siider, Carl Marten Aru ja Lysa-Lota Kuusmann Läänemaa koolinoorte meistrivõistlustel võrkpallis.
🏐🥉 Päev oli täis vägevaid ja emotsioonirikkaid elamusi, mis kõik tipnes sellega, et võideldi välja 3. koht! Hästi tehtud! 🙌👏
🏐🥇🥈 Soovime omalt poolt palju õnne Kullamaa keskkoolile värske meistritiitli puhul ning Noarootsi Gümnaasiumile 2. koha puhul! Suured tänusõnad Renno Sildele (Oru Kool) võistluse korraldamise ja ladusa läbiviimise eest!
🏐 Uute põnevate mõõduvõttudeni!
🏐📸 Foto: Renno Silde

Matemaatikaolümpiaadi piirkonna voor (05.02.2020)

Matemaatikaolümpiaadi piirkonna voorus saavutasid meie kooli õpilased Rami Sepp 2.-3. koha (7. klass)
Janar Voorel 2. koha (8. klass)

Aitäh, Teile poisid ja õpetaja Hannes Saarsoo!!!!
NB! Väga tublisti esines ka Sten- Hendrik Remmel (7. klass)

Tulemused siin:
7. klass
1. Hendrik Rand Haapsalu Põhikool
2.-3. Rami Sepp Taebla Kool
2.-3. Karen Loorens Oru Kool

8. klass
1. Margetta Pajuste Haapsalu Põhikool
2. Janar Voorel Taebla Kool
3. Hendrik Veltri Haapsalu Põhikool

9.klass
1. Pärtel Ruut Haapsalu Põhikool
2. Matteus Kalda Haapsalu Põhikool
3. Elis Tamm Haapsalu Põhikool