7.-9. kl. bioloogilise kasvatuse tunnid!

Eile toimus meie koolis lõimingu raames üritus “Bioloogiline kasvatus”. Eesmärk oli näidata, et füüsiline koormus ja vaimne võimekus käivad käsikäes. Lisaks sooviti natuke muuta tunde teistsuguseks ja pakkuda vaheldust.

Üritus toimus tundide ajal ja osalesid 7.-9. klass. Igast klassist valiti välja parim võistkond, kes tegi ära kõige kiiremini kehalised harjutused ja lahendasid täpsemini bioloogia teemalised küsimused. Lisaks kuulutati välja üldvõitja kolme klassi peale ja jagati silmapaistvale poisile ja tüdrukule lisaauhind. Kogu võistluse võitis napilt 1 punktiga 9. klassi võistkond Taebla Tagujad!

Parimatele aitasid auhinna kotti panna meeneid järgnevad toetajad:
Nevi
Rannarootsi Lihatööstus
Kadri Lukk
LILLEKUNST.ee
SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid
Ester Rodima
Haapsalu Spordibaasid
Taebla KOOL

Suur aitäh sponsoritele, osalejatele ja korraldajatele Kätlin Reinik ja Mikk Päeske.

2.-5. kl. matkamäng!

Täna toimus 8. klassi Oskar Looringu loovtöö raames 2.-5. klassi matkamäng. Vihma trotsides võtsid kõigi klasside võistkonnad mängust kenasti osa. Õpilased pidid kaardi järgi koolimaja ümbrusest punktid leidma ja erinevaid ülesandeid täitma.

Aitäh korraldajale ja abilistele.

Meeldetuletus jalgratturile!

Käes on kevad ja ilmad lähevad järjest ilusamaks. Soov sõita jalgrattaga on kõigil kaherattaliste sõprade südames. Usutavasti on pika sügise ja talvega ära ununed nii mõnigi reegel, mille järgimine tänaval on turvaliseks liiklemiseks vajalik.

Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10aastane laps, kes on läbinud vastava väljaõppe ning on sooritanud teooria ja sõidueksami ning talle on väljastatud jalgratta juhiluba. Koos täiskasvanuga võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8aastane laps.

Juhiloa saamiseks tuleb pöörduda esmalt kooli poole. Kui õppeasutuses seda teha pole võimalik, siis tuleb minna liikluskasvatuse kodulehele (www.liikluskasvatus.ee) ja sealt valida jalgratturite eksamineerijad (Läänemaa liiklusbüroo).

Tuletan meelde, et alla 16aastastel on jalgrattaga sõites kiivri kandmine kohustuslik. Kindlasti ei peaks kinni jääma sõnasse kohustuslik, sest kiiver kaitseb õnnetuse juhtudes reaalselt selle kandja elu ja tervist. Kiivri kandmine on asjakohane elu ja tervise kaitsmiseks ka täiskasvanutele ja see oleks ka eeskujuks meie lastele.

Lisaks eelnevalt loetletud reeglitele tuleb tähelepanu pöörata kindlasti rataste tehnilisele olukorrale. Kontrollige enne sõitu üle, kas ratta pidurid on töökorras, olemas kõik vajalikud helkurid (ees valge helkur, taga punane ja mõlema ratta küljel kollane helkur). Veenduge, et signaalkell on kinnitatud ja pimedal või halva nähtavuse korral sõitmiseks on olemas ees valge tuli ja taga punane. Jalgrattaga sõitmisel kehtib nii nagu teistegi liiklejate puhul põhimõte: näe ja ole nähtav! Tuleb teha kõik endast olenev, et end liikluses nähtavaks teha, eriti pimedal ajal või sajuse ilmaga.

Lisaks sellele, et kõigi loetletud reeglitega arvestada, on vaja arvestada ka teiste liiklejatega, sest üksteisega arvestamine on ohutuks liiklemiseks oluline.

Kindlasti olete kohanud liikluses noori, kes uhkelt, käed risti rinnal rattaga sõidavad või esiratas õhus, tagarattal tasakaalu katsetavad. Nad on ohtlikud mitte ainult kaasliiklejatele vaid ka iseendale ja selline käitumine on lubamatu. Igasugune trikitamine jäägu siiski selleks mõeldud ekstreemspordiparki.

Samuti nagu autojuhtidele kehtib ka jalgratturitele reegel, et liikluses sõidu ajal nutiseadmete kasutamine on keelatud ja selline tegevus vähendab tähelepanu ning on suurem võimalus sattuda õnnetusse. Lisaks on tore sõiduajal muusikat kuulata, kuid see ei kuulu samuti juhtimise juurde.

Tänava- ja maanteepildist jääb silma, et tihti kasutatakse kaherattalisi ka veomasinatena. Kes veab raamile kinnitatud laudu, kes pakiraamil või juhtraual sõpra. Nagu juba pakiraami nimigi ütleb, on tegemist pakkide vedamiseks mõeldud alusega. Juhtraamil kellegi sõidutamine võib olla ebaturvaline nii juhile kui ka „kaassõitjale“. Ärge vedage esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad täiendavat ohtu teile endale ja teistele liiklejatele.

Sõidutada võite ainult sõitjat, kes istub spetsiaalselt selleks ettenähtud istmel ja kannab kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit. See tähendab väikelapse sõidutamist talle ohutul moel.

Jalgrattaga võib sõita ülekäigurajal, kuid sellel juhul ei ole jalgratturil eesõigust sõidukijuhtide suhtes. Soovitan sõiduteed ületada jalgratas käekõrval, et autojuhil oleks aega reageerida ja peatuda. Ootamatult ülekäigurajale sõitev jalgrattur paneb ohtu nii enda kui ka tekitab ohtliku olukorra äkkpidurdavale autole.

Jalgratas maksab palju, mistõttu kindlasti peaks mõtlema ka oma kaherattalise sõbra turvalisusele sel ajal, kui kaherattaline on omaniku tähelepanu alt väljas ja järelevalveta. Oma tähelepanekute põhjal saan väita, et poodide ja koolide juures on paljud jalgrattad lukustamata, kuigi mõnedel neist on lukud küljes. Jalgrataste vargused pole maapiirkonnas küll sagedased ja igapäevased, kuid alati on parem karta kui kahetseda.

Kui neid reegleid jälgida, tuletada meelde nii endale kui ka selgitada oma lastele, siis on jalgrattasõit turvaline ja nauditav.

Kiur Klippberg
Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

4.-5. kl. õuesõppepäev 17. märtsil

4.-5. klassil oli mõnusalt õpetlik ja aktiivne õuesõppepäev.

Koolipäeva alustati Lennusadamas kus 75 minutilise programmi käigus uuriti veealust maailma, tutvuti ajaloosündmustega, mis viisid allveelaeva leiutamiseni, saadi tuttavaks allveelaevaga Lembit ning seikadega tema kirjust ajaloost. Õpilased said ka erinevaid ülesandeid lahendada ning jäeti ka kodutöö teha.

Pärast Lennusadamat saime kõhtu kinnitada Hesburgeris.

Päev lõppes kehalise kasvatuse tunniga Nõmme uisupargis.

Emakeelepäeval parimad e-etteütluses!

Emakeelepäeval (14. märts) kirjutasid Taebla Kooli õpilased ühiselt e-etteütlust.

Parimad emakeeletundjad on: Rami Sepp, Kristofer Kelu, Märten Kallas, Stella Kängsepp, Kirsika Lahe, Agor Aron Aljas, Johannes Mägi, Kristofer Danjuk, Rait Bachman ja Ruth Bachman.

Täname õpetaja Tiina Mägi, kes koostas etteütluse teksti ning parandas tööd.

TEK Kool!

Hurraa!

Taebla Kool võeti vastu Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku!
Tervist edendavate koolide võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes on omaks võtnud tervist edendavate koolide liikumise põhimõtted.

Koolil on direktor poolt moodustatud tervisenõukogu, mille koosseisu kuuluvad:

Anneli Jaaku – esimees
Ave Bachman – liige
Ester Rodima – liige
Mikk Päeske – liige
Meeri Siirus – liige (õpilaste esindaja)
Mattias Kaus – liige (õpilaste esindaja)
Aire Kiisk – liige (hoolekogu esindaja)
Kersti Lõhmus – liige

Taebla Koolil on koostatud tervise tegevuskava 2021/2022