Avan uksed

Taebla Kool osaleb Lääne-Nigula valla koolide ettevõtlusprojektis „Avan uksed“.

Projekt on mõeldud koolide 7.-8.klassi õpilastele, et suurendada nende teadlikkust ettevõtlusest. Projekti käigus on noortel võimalus osaleda inspiratsiooni üritustel, külastada kohalikke ettevõtteid, osaleda koolis ettevõtlustundides ning minifrmade töös.

Projekti tulemusena tugevneb koolide ja kohalike ettevõtjate vaheline koostöövõrgustik.

Õppeaastast 2018/2019 viiakse projektis osalenud koolides sisse ettevõtlusõppe moodul.

Projekt kestab 01.09.2017 kuni 31.10.2018 ja rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.