6. kl. rabamatkal (08.05.2019)

Täna toimus 6. klassil õuesõppe päev Marimetsa rabas. Matkal täitsid õpilased õpetaja Kätlin Reiniku ettevalmistatud töölehti infotahvlite abil. Sellest reisiprotokollist kujunes nende reisipäevik. Matkates tutvuti veel soo-ja rabataimedega.
Vaatetornis peeti pikniku ja julgemad said proovida, kui raske on kätt turba sisse suruda. Oli mõnus ja õpetlik päev.