Töökuulutus

Taebla Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppe- ja arendusjuhi ametikohale

Taebla Kool otsib alates järgmisest õppeaastast oma meeskonda õppe- ja arendusjuhti kelle ülesandeks on koostöös kooli direktoriga uue koolimaja töö käivitamine, kooli arengu ning õppe- ja kasvatustegevuse koordineerimine, planeerimine ja arendamine ning õppekava täitmise ja õpetamise kvaliteedi tagamine, sh: õppimise ja õpetamise juhtimine ja toetamine, õppijale toetava arengukeskkonna loomine, õpetajate koostööks ja professionaalseks arenguks soodsa keskkonna loomine, õppekava arendus, sisehindamise korraldamine, arengueesmärkide seadmine ja nende realiseerimine, ressursside juhtimine.

Ootused kandidaadile:

  • põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid;
  • infotehnoloogiline pädevus;
  • innovaatiline, tulevikku suunatud mõtlemine;
  • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
  • meeskonna- ja  koostöö ning organiseerimisoskus.

Omalt poolt pakume:

  • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
  • meeldivat töökeskkonda uues, peatselt valmivas koolimajas;
  • võimalust osaleda erialastel täiendkoolitustel.

Konkursil osalemiseks palume esitada sooviavaldus, elulookirjeldus ja erialast haridust tõendatavate dokumentide koopiad 8. septembriks 2019 Taebla Kooli aadressil Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne-Nigula vald, 90815 Lääne maakond või digitaalselt e-posti aadressil kool@taebla.edu.ee.

Info: jaanus.magi@taebla.edu.ee, tel 518 4056.