Pipi Pikksukka ettelugemine (15.11.2019)

Lääne-Nigula valla raamatukogude eestvõttel toimusid mitmel pool meie vallas Põhjamaade raamatukogunädala ettelugemised. Pipi Pikksukka loeti ette Nõval, Linnamäel, Paliveres, Ristil ja Taeblas. Taebla Kooli saabus ette lugema Pärnu teatri näitleja Sander Rebane. Pärast Pipi loo kuulamist vastas Sander küsimustele, rääkis oma elust ja tegemistest. Suur tänu kõigile osalenutele! Üritust toetas Kultuurkapital.