Esimene päev uues koolimajas (02.03.2020)

Täna alustasime oma õppetööd uues koolimajas. Päev algas pidulikult – kogunesime vanasse koolimajja ja jätsime hüvasti. Enne uude koolimajja sisenemist lõigati läbi punane lint ning uues koolimajas sõime ühiselt kooki. Enne kui tunnid algasid, said õpilased veel ringi liikuda ka koolimajaga tutvuda. Edasi saidki õpilased juba oma esimestes tundides uusi klassiruume nautida. Nüüd jääb ainult üle kohaneda.