Distantsõpe

Head õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt valitsuskabineti otsusele suletakse seoses COVID – 19 viiruse levimisega kõik Eesti haridusasutused (v.a lasteaiad) alates 16. märtsist kuni olukorra stabiliseerumiseni.

Üldhariduskoolid lähevad selleks perioodiks distantsõppele. Taebla Koolis korraldavad õpet aineõpetajad läbi Stuudiumi. Iga koolipäeva hommikuks (kell 09.00) sisestavad aineõpetajad tunni sisu, ülesanded ja muu informatsiooni Stuudiumi „koduste tööde“ rubriiki. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks. Kellel pole kodus võimalik ülesandeid lahendada (nt puudub ligipääs internetiühendusele või vajalikele digiseadmetele), annab sellest õppejuhile teada.

Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Stuudiumi vahendusel. Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida Stuudiumi kaudu või telefoni teel.

Jooksvat infot edastame Stuudiumis ja kooli veebilehel.

Juhime tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei toimu ka huviringe ega treeninguid.

Jaanus Mägi
direktor 5184056
jaanus.magi @taebla.edu.ee

Kersti Lõhmus
õppejuht 55611994
kersti.lohmus@taebla.edu.ee