Õppetöö korraldamine alates 18. maist 2020

Taebla Koolis korraldatakse õppetööd alates 18. maist distantsõppe ja kontaktõppe vormis. Kontaktõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub individuaalselt või gruppides õpetaja juhendamisel, koolimajas. Kontaktõpe on pigem erandlik ja mõeldud neile, kes kontaktis olemist enam vajavad – koolilõpetajad, lisatuge vajavad õpilased jne.

Kontaktõppesse kutsutakse õpilased klassijuhatajate või aineõpetajate ettepanekul kontaktõppe plaani alusel.

Juhised kontaktõppe läbiviimiseks:

 1. Aineõpetaja või klassijuhataja annavad õpilastele Stuudiumi kaudu teada, keda nad kontaktõppesse ootavad.
 2. Juhul, kui õpilane ei saa kontaktõppes osaleda, palume lapsevanemal  sellest aineõpetajale või klassijuhatajale teada anda.
 3. Lapsevanemal on õigus keelduda mõjuval põhjusel last kooli lubamast (näiteks pereliige kuulub riskirühma vms).
 4. Õpilaste omavaheliste kontaktide hajutamiseks toimub õppetöö kahes hoones – koolimajas ja loomemajas (internaadihoone).
 5.  1. ja 2.  klassi õpilased saavad kasutada koolimajja sisenemiseks ja väljumiseks võimla ust (riidenagid olemas).
 6. 3. klassi kontaktõppe tunnid toimuvad loomemajas (arvutiklass).
 7. 9. klassi kontaktõppe tunnid (eesti keel, matemaatika) toimuvad aulas.
 8. 5. klassi matemaatika tunnid viiakse läbi õues (õuesõpe)
 9. Üldjuhul toimuvad kontaktõppe tunnid aineõpetaja klassis.
 10. Kõikidele kontaktõppes osalejatele pakutakse koolilõunat.
 11. Kontaktõpe kestab kaks nädalat (18. mai – 29. mai). Teise nädala tunniplaani muudetakse vastavalt vajadusele ning see saadetakse hiljem.
 12. Distantsõpe kestab üldjuhul käesoleva õppeaasta lõpuni.
 13. Viimane koolinädal (1 juuni kuni 5. juuni) võib endaga kaasa tuua ÜLLATUSI!

NB! Kontaktõppe tundidesse tulemiseks soovime vältida bussiliine ning soovitame õpilastel tulla koolimajja jala või jalgrattaga. Kaugete vahemaade ja kehva ilma korral palume lapsevanemate abi!

Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik kuidagi kooli pääseda, palume  sellest teada anda klassijuhatajale – leiame ühiselt lahenduse!

Küsimuste korral pöörduge kersti.lohmus@taebla.edu.ee või helistage 55611994

Kersti Lõhmus, õppe- ja arendusjuht