Konsultatsiooniajad

2019/20. õa

Jrk Õpetaja Aine Aeg Lisainfo
1. Peeter Alekand tehnoloogiõpetus loodusõpetus K 7. tund kokkuleppel
2. Pille Alekand keemia T, R 8.00 – 8.30
3. Kaja Avila muusika T– R
8.00 – 8.30
4. Anu Heinorg vene keel E 8. tund
5. Anneli Jaaku inimeseõpetus kokkuleppel
6. Kaja Kaabel inglise keel N 7. tund
7. Reet Kasemets matemaatika T, N 7. tund
8. Aili Kaur tehnoloogiaõpetus R 7. tund kokkuleppel
9. Enn Kerge kehaline kasvatus K 8. tund kokkuleppel
10. Marina Laurits eesti keel
kirjandus
kokkuleppel
11. Kadri Lukk kehaline kasvatus kokkuleppel
12. Kersti Lõhmus eesti keel E 6. tund
N 7. tund
13. Anneli Lõuna ajalugu
ühiskonnaõpetus
T 7. tund
N 7. tund
14. Jaanus Mägi füüsika kokkuleppel
15. Tiina Mägi eesti keel
kirjandus
iga tööpäev, va R kokkuleppel
16. Malle Niit algõpetus
vene keel
N 7. tund
17. Ruth Randoja matemaatika kokkuleppel
18. Kätlin Reinik loodusõpetus
geograafia
bioloogia
inimeseõpetus
T 8. tund E– K kokkuleppel
19. Ester Rodima inglise keel kokkuleppel
20. Hannes Saarsoo matemaatika T 7. tund
K 7. tund
T 8. tund
8. a kl
8. b kl
9. kl
21. Merle Tamm algõpetus
matemaatika
loodusõpetus
igal tööpäeval kokkuleppel
22. Kristel Tereping kunst T, N kokkuleppel
23. Reet Tomingas algõpetus kokkuleppel
24. Riina Veske vene keel K 7. tund
N 7. tund
kokkuleppel