Konsultatsiooniajad

2019/20. õa

Jrk Õpetaja Aine Aeg Lisainfo
1. Peeter Alekand tehnoloogiõpetus loodusõpetus K 7. tund
2. Pille Alekand keemia T, R 8.00 – 8.30
3. Kaja Avila muusika T– R
8.00 – 8.30
4. Anu Heinorg vene keel E 8. tund
5. Anneli Jaaku inimeseõpetus E 7. tund
6. Toivo Jõgilaine kehaline kasvatus T 7. tund
7. Kaja Kaabel inglise keel N 7. tund
8. Reet Kasemets matemaatika T 14.00 – 15.00 kokkuleppel
9. Aili Kaur tehnoloogiaõpetus K 7. tund
10. Enn Kerge kehaline kasvatus K 15.00 kokkuleppel
11. Marina Laurits eesti keel
kirjandus
N kokkuleppel
12. Anneli Lõuna ajalugu
ühiskonnaõpetus
K 8. tund E, R
kokkuleppel
13. Jaanus Mägi füüsika N 7. tund E– K
kokkuleppel
14. Tiina Mägi eesti keel
kirjandus
iga tööpäev, va R
15. Malle Niit algõpetus
vene keel
K 13.00 -15.00
16. Ruth Randoja matemaatika kokkuleppel
17. Kätlin Reinik loodusõpetus
geograafia
bioloogia
inimeseõpetus
T 8. tund E– K

kokkuleppel

18. Ester Rodima inglise keel kokkuleppel
19. Hannes Saarsoo matemaatika 7. kl kolmapäev
7. tund
8. kl N 7. tund
20. Merle Tamm algõpetus
matemaatika
E 6. tund
21. Kristel Tereping kunst T, N kokkuleppel
22. Reet Tomingas algõpetus vajadusel
23. Riina Veske vene keel K 7. tund kokkuleppel