Konsultatsiooniajad

2021/22. õa

Jrk Õpetaja Aine Aeg Lisainfo
1. Peeter Alekand tehnoloogiõpetus loodusõpetus, füüsika K 8. tund kokkuleppel
2. Pille Alekand keemia T, R 8.00 – 8.30  
3. Kaja Avila muusika K, N
8.00 – 8.30
 
4. Anu Heinorg vene keel E 8. tund  
5. Anneli Jaaku inimeseõpetus   kokkuleppel
6. Kaja Kaabel inglise keel N 7. tund  
7. Reet Kasemets matemaatika T, N 7. tund  
8. Aili Kaur tehnoloogiaõpetus R 6. tund kokkuleppel
9. Enn Kerge kehaline kasvatus K 8. tund kokkuleppel
10.  Ave Bachman algõpetus K 5. tund  
11. Mikk Päeske kehaline kasvatus   kokkuleppel
12. Kersti Lõhmus eesti keel
T 6. tund
 
13. Anneli Lõuna ajalugu
ühiskonnaõpetus
R 6. tund kokkuleppel
14. Jaanus Mägi füüsika E, T 7.tund kokkuleppel
15. Tiina Mägi eesti keel
kirjandus
E,N 7. tund                  T,K  8. tund kokkuleppel
16. Malle Niit algõpetus
vene keel
N 7. tund  
17. Tiina Prank eesti keel

T,R 8.00 

 
18. Kätlin Reinik loodusõpetus
geograafia
bioloogia
inimeseõpetus
T 8. tund E– K kokkuleppel
19. Ester Rodima inglise keel E 5.tund kokkuleppel
20. Hannes Saarsoo matemaatika T 8. tund (7. kl)
K 8. tund (9. kl)
N 8. tund (6. kl)
8. a kl
8. b kl
9. kl
21. Merle Tamm algõpetus
matemaatika

E 5. tund, N 6. tund      E 6. tund

 
22. Kristel Tereping kunst T, N kokkuleppel
23. Maarja Tuul

 matemaatika

N 7. tund  
24. Riina Veske vene keel K 7. tund
N 7. tund
kokkuleppel