Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 

Haridus- ja teadusministeeriumi teenistusliku järelvalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid:
E-mail: Hille.Voolaid@hm.ee
Mobiiltelefon: 51 899 53
Lauatelefon: 735 0109

Lääne piirkonna (Niidupargi tn 12, Pärnu) hariduseksperdi kontaktandmed:
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar
E-mail: Pille.Vaiksaar@hm.ee
Mobiiltelefon: 56 876 483
Lauatelefon: 735 0321