KiVa

KiVa on Turu ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toel välja töötatud koolipõhine kiusamise ennetamise ja juhtumitesse sekkumise programm. KiVa programmi kasutatakse rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Mis on kiusamine?

Süstemaatiline agressiivne käitumine isiku vastu, kellel on raske end selle eest kaitsta. Märksõnad: korduvus, jõudude ebavõrdsus, tahtlikkus, keegi saab haiget. Ühekordne tüli, kaklus, arusaamatus, konflikt ei ole veel kiusamine. Kiusamise erinevad vormid: verbaalne, füüsiline, kaudne ja küberkiusamine.

KiVa eesmärgid:

  • Kiusamise ennetamine
  • Ettetulevate juhtumite tõhus lahendamine
  • Kiusamise negatiivsete mõjude minimeerimine

Kiva programm lähtub:

  • Kiusamine on proaktiivne (tahtlik) ja eesmärgipärane agressioon
  • Kiusamisel on oma funktsioonid ja sotsiaalne arhitektuur

Kiusamine võib olla kaaslaste hulgas staatuse ja võimu saamise strateegia ning uuringute põhjal sageli ka tõhus. Kiusajaid tajutakse populaarsetena, kiusamine aitab staatust säilitada või lausa tõsta. Jõunäitamised aga vajavad tunnistajaid. Pealtvaatajate roll: kiusamise ohvrid, kel on vähemalt 1 kaitsja, saavad olukorraga paremini hakkama.

Rakendades Eesti oludele kohandatud kooliterviklikku tõenduspõhist kiusamisvastast programmi on võimalik juba ühe õppeaasta jooksul ohvrite hulka oluliselt vähendada ning seeläbi toetada rohkemate õpilaste arengut nii füüsiliselt kui vaimselt terveteks ja toimetulevateks indiviidideks.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Taebla Koolis kuuluvad KiVa meeskonda: Ester Rodima, Kersti Lõhmus, Ave Bachman ja Jaanus Mägi.

KiVa programmi teemad:

  I KOOLIASTE II KOOLIASTE
SEPTEMBER Tutvumine Austus on kõigi jaoks
OKTOOBER Tunded Grupis
NOVEMBER Meie klass kuulub kokku Tunne kiusamine ära
DETSEMBER Erinevus on rikkus Varjatud kiusamine
JAANUAR KiVa koolis ei kiusata kedagi Kiusamise tagajärjed
VEEBRUAR Me ei ühine kiusajatega Rühma osalemine kiusamises
MÄRTS Kiusatav vajab minu tuge. Mina end kiusata ei lase. Ühine vastuseis kiusamisele. Mida teha kui mind kiusatakse.
APRILL Kirjandustund KiVa kool – teeme koos ära.
MAI KiVa leping Kuidas meil läheb?