Õppenõukogud

ÕPPENÕUKOGU. 30.august 2018

PÄEVAKORD:

 1. Põhikooli lõpetamine.
 2. Täiendava õppetöö sooritamine.
 3. Õppeaasta 2017/ 2018 tegevusaruanne.
 4. Õppetöö analüüs õppeaasta 2017/ 2018 kohta.
 5. Huvitegevuse aruanne õppeaasta 2017/ 2018 kohta.
 6. Õppeaasta 2018/ 2019 rakendamine.
 7. Informatsioonilised teadanded.

ÕPPENÕUKOGU 30. november 2018

PÄEVAKORD:

 1. I trimestri õppetöö tulemused.
 2. Informatsioonilised teadaanded.

ÕPPENÕUKOGU 15.märts 2019

PÄEVAKORD:

 1. Õppe-kasvatustöö tulemused II trimestril.
 2. Informatsioonilised teadaanded.

ÕPPENÕUKOGU 6. juuni 2019

PÄEVAKORD:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Jooksvad küsimused.

ÕPPENÕUKOGU 14.06.2019

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 4. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

ÕPPENÕUKOGU August 2019

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete
  rakendamiseks
 3. Kooli 2019/2020 õ.a õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonna ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 4. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi viimise otsus.
 5. Kooli olulisemate dokumentide läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
 6. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 7. Jooksvad küsimused.