Õppenõukogud

ÕPPENÕUKOGU. 30.august 2018

PÄEVAKORD:

 1. Põhikooli lõpetamine.
 2. Täiendava õppetöö sooritamine.
 3. Õppeaasta 2017/ 2018 tegevusaruanne.
 4. Õppetöö analüüs õppeaasta 2017/ 2018 kohta.
 5. Huvitegevuse aruanne õppeaasta 2017/ 2018 kohta.
 6. Õppeaasta 2018/ 2019 rakendamine.
 7. Informatsioonilised teadanded.

ÕPPENÕUKOGU 30. november 2018

PÄEVAKORD:

 1. I trimestri õppetöö tulemused.
 2. Informatsioonilised teadaanded.

ÕPPENÕUKOGU 15.märts 2019

PÄEVAKORD:

 1. Õppe-kasvatustöö tulemused II trimestril.
 2. Informatsioonilised teadaanded.

ÕPPENÕUKOGU 6. juuni 2019

PÄEVAKORD:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Jooksvad küsimused.

ÕPPENÕUKOGU 14.06.2019

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 4. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

ÕPPENÕUKOGU August 2019

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
 2. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete
  rakendamiseks
 3. Kooli 2019/2020 õ.a õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonna ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 4. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi viimise otsus.
 5. Kooli olulisemate dokumentide läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
 6. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 7. Jooksvad küsimused.

ÕPPENÕUKOGU 28. november 2019

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Õppetöö tulemused I trimestril
 3. Informatsioonilised teadaanded

ÕPPENÕUKOGU 12. märts 2020

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Meetmed seoses COVID 19 levikuga
 3. Õppetöö tulemused II trimestril
 4. Informatsioonilised teadaanded

ÕPPENÕUKOGU 04. juuni 2020

PÄEVAKORD:

 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
 2. Õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 3. Täiendavale õppetööle jätmine
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 5. Taebla Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine
 6. Informatsoonilised teadaanded

ÕPPENÕUKOGU 11. juuni 2020

PÄEVAKORD:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel