Kiitused ja laitused

Kiituste ja laituste kandmine eKooli või õpinguraamatusse

1. Direktori vastuvõtt Eesti Vabariigi aastapäeva puhul.
Avaldatud kiitust heade tulemuste eest õppetöös. Direktori käskkiri nr … kuupäev

2. Direktori vastuvõtt huvitegevuses silma paistnud õpilastele.
Avaldatud kiitust aktiivse osavõtu eest huvitegevuses. Direktori käskkiri nr … kuupäev 

3. Põhjuseta puudumised.
Avaldatud noomitus (vali noomitus) põhjuseta puudumiste eest. Direktori käskkiri nr … kuupäev 

4. Olümpiaadid.
Avaldatud kiitust osavõtu eest maakondlikust aineolümpiaadist. Direktori käskkiri nr … kuupäev