Söökla korrapidaja

SÖÖKLA KORRAPIDAJA ÜLESANDED
1. Söökla korrapidaja tuleb sööklasse laudu katma kell 11:40.

2. Laudade katmist sööklas juhendab kokk või koka abi. Korrapidajad katavad järjest kõik lauad.

3. Korrapidaja vastutab oma klassi laudade puhtuse eest.
Korrapidaja jälgib, et kõik õpilased viivad ära oma nõud.
Korrapidaja viib ära üldakasutatavad nõud: supikausi, kartulikausi, salatikausi jne olenevalt menüüst.

4. Korrapidaja ei lahku peale söömist sööklast vahetunnile, vaid asub kohe koristama.

5. Korrapidaja peab minema viiendasse tundi, kui kell heliseb. Selleks ajaks peavad olema lauad koristatud.

7. Päeva üldkorrapidaja 8. klassist vastutab, et kõikide klasside korrapidajad täidavad oma ülesandeid.

Seega 8. klassi korrapidaja peab olema söögivahetunnil sööklas.

KORRAPIDAMISE EEST SÖÖKLAS VASTUTAB VASTAVA KLASSI KLASSIJUHTAJA!