Spordisaali kasutamine

KINNITATUD
Taebla Gümnaasiumi direktori
11. novembril  2009. a. kk nr 1-2/ 63

  Taebla Gümnaasiumi võimla kasutamise eeskiri

1. Võimla on ette nähtud kehalise kasvatuse tundide, treeningute ja kooli spordiürituste läbiviimiseks. Vabade aegade olemasolul võib võimlat sportimiseks välja rentida.

2.1.Võimlabloki kasutamise eest vastutab tundi või treeningut läbiviiv õpetaja või ürituse korraldaja, väljarentimise puhul rendilepingule allakirjutanu.

2.2. Õpetaja ( treener) vastutab ruumide ja inventari heaperemeheliku kasutamise eest ja organiseerib lõhkumise kompenseerimise. Kõik võimlemisriistad ja muud spordivahendid tuleb asetada korrapäraselt ettenähtud paika.

3. Võimlas on õpilased vaid oma tunni, treeningu või spordiürituse ajal. Muudel aegadel on võimlasse või riietusruumi minemine keelatud.

4. Tundides ja treeningutel ollakse võimlas vaid vahetusspordijalatsites, (mille tallad ei jäta saalipõrandale jutte), sokkides, paljajalu või kilesussides. Õuejalatsitega, sealhulgas spordijalatsitega õuest tulnuna, võimlasse ei pääse.

4.1. Kehalise kasvatuse tundidest vabastatud õpilased viibivad tunnis õpetaja abilistena  või täidavad õpetaja poolt antud korraldusi.

4.2. Õppetundide ajal on riietusruumid lukustatud. Kehalise kasvatuse õpetaja korraldab õpilastele võimaluse vahetunni ajal riietusruumi kasutamise.

4.3. Riietusruumi sisenetakse mitte varem kui 15min enne  (treening)tunni algust.

4.4. Tunni lõpetanud õpetaja lukustab võimla uksed.

5. Võimlas on keelatud kasutada rulluiske, rattaid, rulasid.

6.Võimlast lahkudes kontrollib viimase tunni õpetaja ( treener), et tuled nii võimlas kui ka kõrvalruumides oleksid kustutatud.

7. Ürituste puhul kasutavad pealtvaatajad kilest kaitsesusse, mida hoitakse võimlaesises koridoris. Pealtvaatajad võimla riietusruumides ei viibi.