Koosseis

Helina Meister helina.meister@mail.ee
Aire Kiisk aire.kiisk@gmail.com
Marge Laansalu marge.laansalu@gmail.com
Tiia Kaus tiiiakas@gmail.com
Martin Kängsepp martin@mra.ee
Jüri Bachman juri.bachman102@gmail.com
Mikk Lõhmus mikk.lohmus@laanenigula.ee
Anneli Jaaku anneli.jaaku@taebla.edu.ee
Janar Voorel  (õpilaste esindus)

Taebla Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine