Koosseis

1. Helina Meister – lapsevanem helina.meister[ät]mail.ee
2. Liisa Reimann – lapsevanem liisareimann9[ät]gmail.com
3. Jüri Bachman (esimees) – lapsevanem juri.bachman102[ät]gmail.com
4. Aire Kiisk – lapsevanem aire.kiisk[ät]gmail.com
5. Anneli Jaaku – õppenõukogu esindaja anneli.jaaku[ät]taebla.edu.ee
6. Marge Laansalu – lapsevanem marge.laansalu[ät]gmail.com
7. Tiia Kaus – lapsevanem tiiiakas[ät]gmail.com
8. Agne Viilma – lapsevanem agneviilma[ät]gmail.com
9. Peeter Kaus – õpilasesindus
 10. Martin Kängsepp – lapsevanem
 11. Kristi Metshein – lapsevanem

Taebla Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine