Traditsioonid

Koolis on välja kujunenud traditsioonilised üritused:

 • ainepäevad ja -nädalad;
 • teatri- ja kontserdikülastused;
 • klasside ekskursioonid ja matkad, noorte infomess Teeviit jne;
 • kohtumised huvitavate inimestega;
 • õpetajate päev;
 • spordipäevad;
 • jõulupidu;
 • klassidevahelised pallimängude turniirid;
 • Läänemaa Koolispordi Liidu spordivõistlustel osalemine;
 • sõbrapäev;
 • EV aastapäeva tähistamine;
 • koolidirektori vastuvõtt tublimatele õpilastele ja huvitegevuslastele;
 • õpilastööde näitus;
 • viimase koolikella päev;
 • emadepäeva kontsert;
 • mälumängud;
 • aineolümpiaadid;
 • vilistlaste kokkutulekud;
 • KIK-projektid;
 • osavõtt laulu- ja tantsupidudest.

Tunnivälise tegevusega seonduv on suure kasvatusliku väärtusega. See sõltub palju kooli võimalustest, traditsioonidest ning õpilaste ja õpetajate koostööst.