Huviringide graafik

Koolis toimuvad huviringid:

Muusika – õp. Kaja Avila – 1.-3. kl. valik mudilaskoor, lastekoor, solistid, poisteansambel, pillimäng (klaver, plokkflööt), 1. kl. laulu- ja mänguring.
Rahvatants – õp. Malle Niit – 4., 5. ja 8. kl.
Rahvastepall – õp. Malle Niit – 1.-5. kl.
Spordiring – õp. Enn Kerge – 1.-9. kl.
Liiklus – Kiur Klippberg – 4.-5. kl
Ujumine – Haapsalu Veekeskus – 1.-2. kl.
Kunstiring – õp. Kristel Tereping – 1.-9. kl.
Näitering – Ester Rodima – 1.-4. kl.
Robootika – õp. Knud Jessen – 1.-3. ja 5.-6. kl.
Käsitööring ja kangakudumisering – õp. Aili Kaur
Kabe – Viive Pärna – 1.-9. kl.
Arvutiring – õp. Malle Niit – 4. kl.
Saksaring – vabatahtlik Sabine Augstein ja Ester Rodima – 1.-2. kl.
Jalgpall – Mikk Pärt – 1.-9. kl.

Ringide töö Taebla Koolis õppeaastal 2018/2019

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
 5. tund
Rahvastepall 1.-2. kl. – õp. Malle Niit
5. tund
Laulu- ja mänguring 1. kl. – õp. Kaja Avila
5. tund
Saksaring 1.-2. kl. – vabatahtlik Sabine Augstein ja Ester Rodima
 6. tund
“Minu tantsukool” 1.-5. kl. – treener 

Rahvastepall 4.-5. kl. – õp. Malle Niit

6. tund
Kunstiring 1.-4. kl. – õp. Kristel Tereping 

Valik mudilaskoor 1.-3. kl. – õp. Kaja Avila

Arvutiring 4. kl. – õp. Malle Niit

6. tund

Käsitööring 2.-3. kl. – õp. Aili Kaur

Kabe 1.-4. kl. – Viive Pärna

Robootika 1.-3. kl. – õp. Knud Jessen

Rahvatants 4. kl. – õp. Malle Niit

6. tund
Spordiring 1.-4. kl. – õp. Enn Kerge 

Näitering 1.-4. kl. –  Ester Rodima

Plokkflööt 3. kl. – õp. Kaja Avila

6. tund
Jalgpall 1.-5. kl. – treener Mikk Pärt
 7. tund

Lastekoor 7.-8. kl. – õp. Kaja Avila

 7. tund
Kunstiring 1.-4. kl. – õp. Kristel Tereping 

Spordiring 4.-7. kl. – õp. Enn Kerge

Lastekoor 4.-6. kl. – õp. Kaja Avila

 7. tund

Käsitööring 5.-9. kl. – õp. Aili Kaur

Lastekoor 9. kl. – õp. Kaja Avila

Kabe 5.-9. kl. – Viive Pärna

Robootika 5.-6. kl. – õp. Knud Jessen

 7. tund
Spordiring 1.-4. kl. – õp. Enn Kerge 

Kunstiring 5.-8. kl. – õp. Kristel Tereping

Rahvatants 5. ja 8. kl. – õp. Malle Niit

Kangakudumine 5.-8. kl. – õp. Aili Kaur

7. tund
Jalgpall 6.-9. kl. – treener Mikk Pärt
 8. tund
Lastekoor 7.-9. kl. -õp. Kaja Avila
 8. tund
Spordiring 4.-8. kl. – õp. Enn Kerge 

Lastekoor 4.-6. kl. – õp. Kaja Avila

 8. tund
Käsitööring 5.-9. kl. – õp. Aili Kaur
8. tund
Kunstiring 5.-9. kl. – õp. Kristel Tereping 

Rahvatants 5. ja 8. kl. – õp. Malle Niit

T ja N 19:00-21:30 võrkpall suurtele P ja T (Riina Kopti)

Vaba arvuti kasutus   Andrus  Lillemaa

Vastavalt lahtioleku aegadele ja ürituste plaanidele osavõtt kohalike ANK-ide  tegevustest Taeblas, Nigulas ja Paliveres.

Vastavalt tegevuskavadele osavõtt noorteühenduste tegevustest.

Vastavalt eriplaanidele osavõtt treeningutest kohalikes spordisaalides Taeblas, Orul ja Paliveres.

Vastavalt eriplaanidele osalemisvõimalused huvikoolide- ja ringide töös Haapsalus ja kohalikes kultuurimajades.

Osalemine õpilasaktiivi töös (klassivanemad ja ÕOV esindus).