Huviringide graafik

Koolis toimuvad huviringid:

Muusika – õp. Kaja Avila – 1.-3. kl. valik mudilaskoor, lastekoor, solistid, poisteansambel, pillimäng (klaver, plokkflööt), 1. kl. laulu- ja mänguring.
Rahvatants – õp. Malle Niit – 1.-2. kl.
Rahvastepall – õp. Malle Niit – 4.-5. kl.
Spordiring – õp. Enn Kerge – 1.-9. kl.
Liiklus – Kiur Klippberg – 4.-5. kl
Ujumine – Haapsalu Veekeskus – 1.-2. kl.
Kunstiring – õp. Kristel Tereping – 1.-9. kl.
Näitering – Ester Rodima – 1.-4. kl.
Robootika – õp. Knud Jessen – 1.-4. ja 7.-8. kl.
Käsitööring ja kangakudumisering – õp. Aili Kaur
Kabe – Viive Pärna – 1.-8. kl.
Pallilahing – õp. Malle Niit – 1.-3. kl.
Loodusring – õp. Kätlin Reinik – 1.-4. kl.

Ringide töö Taebla Koolis õppeaastal 2019/2020

T ja N 19:00-21:30 võrkpall suurtele P ja T (Riina Kopti)

Vastavalt lahtioleku aegadele ja ürituste plaanidele osavõtt kohalike ANK-ide tegevustest Taeblas, Nigulas ja Paliveres.

Vastavalt tegevuskavadele osavõtt noorteühenduste tegevustest.

Vastavalt eriplaanidele osavõtt treeningutest kohalikes spordisaalides Taeblas, Orul ja Paliveres.

Vastavalt eriplaanidele osalemisvõimalused huvikoolide- ja ringide töös Haapsalus ja kohalikes kultuurimajades.

Osalemine õpilasaktiivi töös (klassivanemad ja ÕOV esindus).