Õppealajuhatajad

Luule Visnapuu 1957
Margit Ilves 1957 1982
Mati Tereping 1982 1985
Jaanus Mägi 1985 1986
Virve Leht 1986 1993
Kaido Prink 1993  1994
Juhan Lehepuu 1994