Töötajad

Leili Aavik koristaja
Arvi Ahi koristaja
Leelo Alasi õpetaja geograafia
inimeseõp
leelo.alasi[ät]taebla.edu.ee
Pille Alekand õpetaja keemia pille.alekand[ät]taebla.edu.ee
Kaja Avila õpetaja
klassijuhataja
ringijuht
muusika kaja.avila[ät]taebla.edu.ee
Ave Bachman sotsiaalpedagoog ave.bachman[ät]taebla.edu.ee
Anneli Jaaku klassijuhataja
raamatukoguhoidja
pikapäevarühma õpetaja
anneli.jaaku[ät]taebla.edu.ee
Katrin Jaaniste kokk
Toivo Jõgilaine õpetaja kehaline kasvatus toivo.jogilaine[ät]taebla.edu.ee
Kaja Kaabel õpetaja
klassijuhataja
inglise keel kaja.kaabel[ät]taebla.edu.ee
Reet Kasemets õpetaja
klassijuhataja
matemaatika reet.kasemets[ät]taebla.edu.ee
Aili Kaur õpetaja
ringijuht
tehnoloogiaõp aili.kaur[ät]taebla.edu.ee
Marika Kerge õpetaja matemaatika
loodusõpetus
marika.kerge[ät]taebla.edu.ee
Enn Kerge õpetaja
ringijuht
kehaline
kasvatus
enn.kerge[ät]taebla.edu.ee
Juhan Lehepuu õppealajuhataja
õpetaja
vene keel juhan.lehepuu[ät]taebla.edu.ee
Andrus Lillemaa infotehnoloog andrus.lillemaa[ät]taebla.edu.ee
Kärt Lusmägi psühholoog 57 705 505
kart.lusmagi(ätt)laanenigula.ee
Anneli Lõuna õpetaja ajalugu
ühiskonnaõp
anneli.louna[ät]taebla.edu.ee
Maire Ment abikokk
Jaanus Mägi direktor
õpetaja
füüsika
arvutiõpetus
jaanus.magi[ät]taebla.edu.ee
Tiina Mägi õpetaja
klassijuhataja
eesti keel
kirjandus
tiina.magi[ät]taebla.edu.ee
Malle Niit õpetaja
klassijuhataja
ringijuht
pikapäevarühma õpetaja
algõpetus
ajalugu
1.-3. keh-kasv.
malle.niit[ät]taebla.edu.ee
Aime Porri logopeed aime.porri[ät]mail.ee
Siim Prank õpetaja tehnoloogiaõp siim.prnak[ät]taebla.edu.ee
Tiina Prank õpetaja eesti keel
kirjandus
tiina.prank[ät]taebla.edu.ee
Kätlin Reinik õpetaja loodusõpetus
bioloogia
pajulamaarja[ät]gmail.com
Ester Rodima huvijuht ester.rodima[ät]taebla.edu.ee
Virve Salmu koristaja
Merle Tamm õpetaja
klassijuhataja
pikapäevarühma õpetaja
algõpetus merle.tamm[ät]taebla.edu.ee
Silvia Tellei koristaja
garderoobihoidja
Kristel Tereping õpetaja
e-kooli ja kodulehe administraator
ringijuht
 kunstiõpetus kristel[ät]taebla.edu.ee
Reet Tomingas õpetaja
klassijuhataja
pikapäevarühma õpetaja
algõpetus reet.tomingas[ät]taebla.edu.ee
Riina Veske õpetaja
klassijuhataja
sekretär
vene keel
õpiabi
riina.veske[ät]taebla.edu.ee